Chovatelská přehlídka trofejí

Chovatelská přehlídka trofejí v našem okrese probíhá každoročně a bývala součástí mezinárodní výstavy psů v Litoměřicích. Od roku 2016, kdy byla uspořádána v Lovosicích je výstava pořádána samostatně v jednom z měst v naší působnosti. Děkujeme městům Litoměřice, Lovosice a Roudnice nad Labem za výraznou podporu této akce. Velké díky patří organizačnímu štábu za práci při realizaci výstavy trofejí, kde je prezentován chovatelský potenciál zvěře v honitbách v naší působnosti. Hodnocení trofejí zajišťuje myslivecká komise a další pracovníci, kteří byli pověření OMS Litoměřice.

Těšíme se na další ročníky výstavy trofejí ulovené zvěře našeho regionu.

Podrobnosti k výstavě psů najdete na http://www.nordbohemiacanis.eu/