Telefon: +420 724 238 646 | Email: omslitomerice@outlook.cz | Adresa: U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice | ČÚ: 1002252329/0800 | IČ: 67777325 | Datová schránka: 

Kulturně propagační komise

Myslivecký kurz a kurz mysliveckého hospodáře 2023

Termín na přihlášení se do nových kurzů se stanovuje do konce ledna 2023 a to na předepsaných tiskopisech. Zájemce se může také přihlásit do kurzu ještě v den zahájení  kurzu. Poplatek je na celou přípravu a zkoušky 6.500,-.   

Myslivecký kurz v roce 2023

Do kurzu se může přihlásit občan starší 15 let. Přihlášky se berou do konce ledna 2023 , nebo přímo při zahájení kurzu. Zahájení kurzu bude po dosažení alespoň 15 přihlášených zájemců.

Kurz mysliveckého hospodáře 2023

Teoretická příprava přihlášených bude předběžně v březnu a zkoušky pak v měsíci říjnu 2023 Ten, kdo má o zkoušky zájem, ihned se do přípravy přihlašte na OMS . Kurz bude zahájen po přihlášení alespoň 10 lidí.

Obecné informace

V  současné době eviduje OMS Litoměřice 18 lektorů a ZK pro potřeby mysliveckého kurzu  a zkoušky základní a zkoušky pro MH. Další zájemci o funkci lektora a ZK se mohou přihlásit na OMS u KVK , zájemce musí být absolventem  Vyšších odborných mysliveckých zkoušek.    

Všem, kteří budou včas přihlášeni a budou mít zaplacen předepsaný poplatek, bude zaslána pozvánka na zahájení těchto kurzů

Poplatek za přípravu Základních mysliveckých zkoušek je 6.500,- Kč na r.2023

Poplatek za přípravu Zkoušek hospodářů je 6.500,-Kč na r. 2023

Návrhy na vyznamenání

Návrhy na vyznamenání je nutno předložit na OMS :

  • na I.stupeň - do 20. února běžného roku na předepsaném tiskopise,
  • návrhy na  II. a III.stupeň do 20.března běžného roku,
  • ostatní vyznamenání taktéž do 20.3. běžného roku (Věrnostní, ČU).

Tiskopisy na vyznamenání jsou na OMS, nebo ke stažení níže

Soubory ke stažení