Kulturně propagační komise

Myslivecký kurz a kurz mysliveckého hospodáře 2020

Termín na přihlášení se do nových kurzů se stanovuje do konce ledna 2021 a to na předepsaných tiskopisech. Zájemce se může také přihlásit do kurzu ještě v den zahájení  kurzu,Poplatek je na celou přípravu a zkoušky 5.500,-.   

Myslivecký kurz v roce 2021

Do kurzu se může přihlásit občan starší 15 let. Přihlášky se berou do 20.12.2019 , nebo přímo při zahájení kurzu.Zahájení kurzu bude po dosažení alespoň 15 přihlášených zájemců.

Kurz mysliveckého hospodáře 2021

Teoretická příprava přihlášených bude v dubnu  a zkoušky pak v měsíci říjnu 2020 Ten,kdo má o zkoušky zájem,ihned se do přípravy přihlašte na OMS . Kurz bude zahájen po přihlášení alespoň 10 lidí.

Obecné informace

V  současné době eviduje OMS Litoměřice 18 lektorů a ZK pro potřeby mysliveckého kurzu  a zkoušky základní a zkoušky pro MH. Další zájemci o funkci lektora a ZK se mohou přihlásit na OMS u KVK , zájemce musí být absolventem  Vyšších odborných mysliveckých zkoušek.    

Všem, kteří budou včas přihlášeni a budou mít zaplacen předepsaný poplatek, bude zaslána pozvánka na zahájení těchto kurzů

Poplatek za přípravu Základních mysliveckých zkoušek je 5500,- Kč na r.2021

Poplatek za přípravu Zkoušek hospodářů je 5 500,-Kč na r. 2021

Návrhy na vyznamenání

Návrhy na vyznamenání je nutno předložit na OMS :

  • na I.stupeň – do 20. února běžného roku na předepsaném tiskopise,
  • návrhy na  II. a III.stupeň do 20.března běžného roku,
  • ostatní vyznamenání taktéž do 20.3. běžného roku (Věrnostní, ČU).

Tiskopisy na vyznamenání jsou na OMS, nebo ke stažení níže

Soubory ke stažení