O nás

Okresní myslivecký spolek Litoměřice, z. s. (dále jen OMS) je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s. (dále jen ČMMJ) sdružující 72 mysliveckých spolků : z toho 19 pod správou ORP Roudnice nad Labem, 22 pod správou ORP Lovosice a 31 pod správou ORP Litoměřice.

Pomáhá jim při propagaci myslivosti a zastupuje je na sněmech pořádaných ČMMJ, kde prosazuje jejich zájmy a názory.

OMS Litoměřice pomáhá při organizaci různých celostátních akcí, jako je medikace, zajišťuje přehlídky ulovených trofejí, zkoušky loveckých psů, střelecké soutěže, zkoušky uchazečů o první lovecký lístek, kurz pro myslivecké hospodáře atd.

OMS Litoměřice také napomáhá při ochraně životního prostředí, ochraně zvěře a provádění výkonu práva myslivosti.