Telefon: +420 724 238 646 | Email: omslitomerice@outlook.cz | Adresa: U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice | ČÚ: 1002252329/0800 | IČ: 67777325 | Datová schránka: 

Kalendář Kynologie

Kalendář kynologických akcí pro rok 2024

Druh zkoušekDatumSkupiny plemenMísto
Jarní svod 20.04.2024 Chotěšov
Zkoušky vloh (ZV) 27.04.2024OH + OPMS Slatina - Černiv
Bezkontaktní norování - Zkoušky nováčků ( ZN ) 22.06.2024OPMS Klapý
Lesní zkoušky ( LZ ) 17.08.2024OH + OPMS Podsedice
Zkoušky z vodní práce (VP)18.08.2024OH + OPMS Travčice
Podzimní zkoušky (PZ) 21.09.2024OH + OPMS Čížkovice - Úpohlavy
Zkoušky k vyhledání zvěře (ZVVZ) 28. 09.2024OPMS Pyrop Třebívlice
Všestranné zkoušky (VZ)05.10.-06.10.2024OPMS Úštěk
Barvářské zkoušky (BZ) 12.10.2024OH + OPMS Sulejovice + MS Lovoš
Barvářské zkoušky honičů (BZH) 13.10. 2024OPMS Sulejovice + MS Lovoš
Všestranné zkoušky (VZ)19.10.-20.10.2024OHMS Úštěk
Honičské zkoušky (HZ)23.11.-24.11.2024OPupřesníme
Ind. hon. zk. slovenských kopovů (IHZ-SK)-OP Dle požadavků vůdců
Individuální zkouška z norování (IZN)-OPDle požadavků vůdců
Individuální zkouška barvářů (IHb)-OPDle požadavků vůdců

Zkoušky se připravují dle schváleného plánu.
Zkoušky se konají dle zkušebního řádu platného od 01/2020 v aktuálním znění.

Veterinární podmínky

Zkoušky se mohou zúčastnit psi bez příznaků onemocnění, kteří budou mít vakcinaci proti vzteklině potvrzené privátním lékařem.

Podmínky účasti na zkouškách

Zkoušek se mohou zúčastnit psi uznaných plemen s platným průkazem původu FCI, kteří MUSÍ být zapsáni v plemenné knize ČR, čili MUSÍ mít v průkazu původu ČLP

Ze zkoušek vyloučí vrchní rozhodčí :

  • psy jejichž původ a totožnost nelze prokázat průkazem původu,
  • psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé,
  • háravé feny,
  • pořadatel vyloučí ze zkoušek každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.

Všeobecná ustanovení

Vůdce psa se dostaví včas a myslivecky oblečen, musí mít u sebe průkaz původu psa, veterinární průkaz psa, doklad o platném pojištění dle zákona o myslivosti.

Prokázání členského průkazu člena ČMMJ, že majitel i vůdce psa je člen ČMMJ je nutné ke stanovení účastnického poplatku (startovného).

Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovného u pořadatele do data závěrky přihlášek. Uhrazení je možné hotově v sekretariátu pořadatele, nebo možno uhradit bankovním převodem.

Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za ztrátu psa, případně jiné škody způsobené psem.

Vůdce může v jeden den zkoušek předvést nejvíce 2 psy.

Rozhodčí na zkoušky deleguje pořádající organizace – OMS Litoměřice.

Uzávěrka přihlášek na každé zkoušky je 14 dní před termínem konání zkoušek.

Propozice každých zkoušek jsou na internetových a facebookových stránkách OMS Litoměřice měsíc předem, které jsou pro všechny účastníky závazné.

Po uzávěrce se přihlášky přijímají pouze pro doplnění daného počtu psů do skupiny z důvodu omezení počtu předvedených psů!

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout.

Poplatky na zkoušky (startovné): základní poplatek, člen ČMMJ a člen OMS Litoměřice je zvýhodněn. Při neúčasti psa na zkouškách, nebo v případě odvolání psa po uzávěrce, se zaplacený účastnický poplatek nevrací.

Soubory ke stažení