Kalendář Kynologie

Kalendář kynologických akcí pro rok 2022

Druh zkoušekDatumSkupiny plemenMístoPoznámka
Jarní svod 23.04.2022 MS Sulejovice  
Nominační soutěže06.-08.05.2022OHMS Ctiněves – Černouček 
Zkoušky vloh (ZV) 14.05.2022OH + OP 
Předběžné zkoušky barvářů (Pb) 12.06.2022OPLČR Milešovka
Bezkontaktní norování – Zkoušky nováčků ( ZN ) 18.06.2022OPHS Klapý 
Zkoušky z vodní práce (VP) 06.08.2022 OH + OPMS Travčice 
Memoriál J. Steinitze 12.-14.8.2022OH
Lesní zkoušky ( LZ ) 21.08.2022OH + OPMS Podsedice
Zkoušky vloh ( ZV ) + KCHJG 04.09.2022OPMS Břežany 
Podzimní zkoušky (PZ) 17.09.2022OH + OPMS Trávčice
Zkoušky k vyhledání zvěře (ZVVZ) 24. 09.2022OPMS Peruc 
Barvářské zkoušky (BZ) 08.10.2022OH + OPMS Sulejovice – Lovoš  
Barvářské zkoušky honičů (BZH) 09. 10. 2022OPMS Sulejovice – Lovoš  
Všestranné zkoušky (VZ)15.-16.10.2022OH + OP  
Honičské zkoušky (HZ)26.-27.2022OPHS Rašovice +
MS Obrok
 
Ind. hon. zk. slovenských kopovů (IHZ-SK)  
Individuální zkouška z norování (IZN)OPDle požadavků vůdců 
Individuální zkouška barvářů (IHb)OPDle požadavků vůdců 

Zkoušky se připravují dle schváleného plánu.
Zkoušky se konají dle zkušebního řádu platného od 01/2020 v aktuálním znění.

Veterinární podmínky

Zkoušky se mohou zúčastnit psi bez příznaků onemocnění, kteří budou mít vakcinaci proti vzteklině, FCC, HCC a parvoviroze, potvrzené privátním lékařem.

Podmínky účasti na zkouškách

Zkoušek se mohou zúčastnit psi uznaných plemen s platným průkazem původu FCI, zapsáni v plemenné knize ČR.

Ze zkoušek vyloučí vrchní rozhodčí :

  • psy jejichž původ a totožnost nelze prokázat průkazem původu,
  • psy nemocné, poraněné, slepé nebo hluché, podvyživené a zesláblé,
  • háravé feny,
  • pořadatel vyloučí ze zkoušek každého, kdo by svým jednáním narušoval hladký průběh zkoušek.

Všeobecná ustanovení

Vůdce psa se dostaví včas a myslivecky oblečen, musí mít u sebe průkaz původu psa, veterinární průkaz psa, doklad o platném pojištění dle zákona o myslivosti.

Prokázání členského průkazu člena ČMMJ, že majitel i vůdce psa je člen ČMMJ je nutné ke stanovení účastnického poplatku (startovného).

Přijetí přihlášky je podmíněno zaplacením startovného u pořadatele do data závěrky přihlášek, popřípadě do ukončení přejímky psů. Uhrazení je možné hotově v sekretariátu pořadatele, nebo možno uhradit složenkou “C“. Pro platbu bezhotovostní je nutné v přihlášce udat kontaktní e-mailové spojení, kam Vám bude zaslán VS pro identifikaci Vaší platby a číslo bankovního účtu pořadatele.

Pořadatel neručí za škody způsobené psem, ani za ztrátu psa, případně jiné škody způsobené psem.

Vůdce může v jeden den zkoušek předvést nejvíce 2 psy.

Rozhodčí na zkoušky deleguje pořádající organizace – OMS Litoměřice.

Uzávěrka přihlášek na každé zkoušky je 14 dní před termínem konání zkoušek.

Propozice každých zkoušek jsou na internetových stránkách OMS Litoměřice měsíc předem, které jsou pro všechny účastníky závazné.

Po uzávěrce se přihlášky přijímají pouze pro doplnění daného počtu psů do skupiny z důvodu omezení počtu předvedených psů!

Pořadatel si vyhrazuje právo přihlášku odmítnout.

Poplatky na zkoušky (startovné): základní poplatek, člen ČMMJ je zvýhodněn. Při neúčasti psa na zkouškách se zaplacený účastnický poplatek nevrací.

Soubory ke stažení